Kleb- & Dichtstoffe / Synthesekautschuk / CSM (chlorosulfoniertes Polyethylen)