Disclaimer

1. De informatie, gegevens en materialen genoemd op onze website zijn slechts informatief. We streven ernaar om alle informatie, gegevens en materialen up-to-date te houden. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen of garanties geven aangaande de actualiteit, correctheid en compleetheid van de informatie, gegevens en materialen genoemd op de website. Voor zover zijn wij niet verantwoordelijk voor enige wettelijke bepalingen.

2. Elk gegeven informatie over de chemische en wetenschappelijke eigenschappen van onze producten, inclusief technisch advies op toepassing, of dit nu mondeling, in schrift of bij het testen van het product gegeven is, is gegeven met de beste kennis die wij hebben. Echter, deze informatie is gegeven zonder verdere verplichting en sluit niet uit dat u zelf verdere onderzoeken en testen kunt doen in overeenstemming met de specificaties van de producent voor het beoogde doel. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de toepassing, gebruik en verwerking van de producten en moet hierbij de wettelijke bepalingen en belangrijke rechten van derden in acht nemen. Te allen tijde zijn onze leveringsvoorwaarden geldig. Onze productenlijst bevat ook gevaarlijke goederen. De juiste etikettering voor deze producten staat beschreven op de respectievelijke informatiebladen.

3. Het gebruik van onze website is geregeld bij de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, uitgezonderd het Verdrag van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen en de voorwaardes van het Internationale Privaatrecht.

4. De vermelde links naar websites van derden op onze website zijn slechts een informatieve verwijzing. Wij hebben geen controle over de informatie op de Websites van derden en verwijzingen dan ook niet als zo danig naar deze informatie of producten. Wij controleren websites van derden niet en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan en accepteren dan ook geen enkele verantwoordelijk voor schade en verliezen door het gebruik van deze websites van derden. Mochten wij erop gewezen worden dat een website van derden illegale, foutieve of onwettige inhoud bevat, zullen wij deze link dan ook verwijderen (indien dit technisch mogelijk en redelijk voor ons is).