Gegevensbescherming

Welkom op onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken naar aanleiding van uw bezoek aan onze website is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze worden gebruikt

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Onder persoonlijke gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vallen alle persoonlijke of feitelijke specifieke gegevens van elk individu, zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Anonieme data gegevens

Naast de ondergenoemde gegevens zullen er geen persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. Deze specifieke gegevens zullen alleen worden overgedragen indien dit technisch nodig is. Uw anonimiteit zal worden gewaarborgd t.a.v.:

  • IP-adres
  • browsertype
  • besturingssystemen
  • waar vanaf onze website wordt bezocht
  • datum en tijd wanneer onze website bezocht is

Wij zijn niet in staat om deze gegevens te koppelen aan een individu. Deze informatie zal niet worden gecombineerd met andere gegevensbronnen. Verder zullen deze anonieme gegevens alleen worden gebruikt ter verbetering van het uiterlijk, inhoud en functie van onze website en zal worden vernietigd na een statistische evaluatie.

Contact

Op onze website bieden wij u diverse mogelijkheden aan om ons te contacteren. Elk gegeven dat u daar invult is vrijwillig door u ingevuld en heeft u geaccepteerd. Elk gestuurd persoonlijk gegeven wordt alleen gebruikt om deze informatie door te sturen. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden, mits u hier specifiek apart toestemming voor heeft gegeven (indien nodig). Vanzelfsprekend mag u bezwaar maken tegen of terugtrekken van uw toestemming voor het verzamelen, opslaan en gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment ter voorkoming van verder gebruik van deze gegevens. In dit geval verzoeken wij u om ons een mail te sturen naar het genoemde mailadres in het adresblok.

Toepassingsprocedure

Indien u solliciteert zullen uw gegevens in vertrouwen worden behandeld en niet worden overgedragen aan derden. Houdt u er rekening mee dat sollicitaties, welke gestuurd zijn via de E-mail, een op een zullen worden doorgestuurd.

E-tracker

Deze website maakt gebruik van de E-tracker technologie (www.etracker.com) voor het verzamelen van bezoekers gedragsgegevens. Deze gegevens worden anoniem verzameld ten behoeve van marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Elke bezoeker wordt opgeslagen onder een anonieme gebruikers ID en kan worden verzameld tot gebruikers profiel. Cookies kunnen hiervoor worden gebruikt maar alleen voor het verzamelen en bewaren van gegevens in anonieme vorm. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om een bezoeker te identificeren en worden niet verzameld met persoonlijke gegevens. De verzamelde en opgeslagen gegevens kunnen op ieder moment worden geweigerd met in acht neming van volgende diensten.

Overdragen van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet overdragen aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om dit openbaar te maken. Indien externe dienstverleners toegang krijgen tot uw gegevens, hebben wij ervoor gezorgd, via technische en organisatorische maatregelen, dat zij uw gegevens behandelen volgends de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gegevens beveiliging

Wij hebben zeer intensieve technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om uw opgeslagen persoonlijke gegevens te beschermen tegen onwettige toegang en misbruik. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt volgens de laatste technische ontwikkelingen. Ons personeel wordt regelmatig geschoold en heeft een geheimhoudingsplicht.

Recht van toegang

Indien gevraagd zullen wij u schriftelijk informeren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, of wij u persoonlijke gegevens hebben opgeslagen en welke gegevens dit betreft. Zoals overeengekomen bij de Wet heeft u het recht om deze persoonlijke gegevens te corrigeren, blokkeren en te verwijderen. Onze lijst van geregistreerde gegevens heeft details verzameld in overeenstemming met de Wpb.