Verf en Lakken

PowerPozz®

Newchem AG

PowerPozz® is een witte, amorfe, aluminium-silicaat welke aggressief regaeert met Calciumhydroxide om zo mengsels met een cementaire waarde te vormen. Het product maakt de cementmatrix dichter en geeft unieke eigenschappen zoals goede thixotropie en minder uitbloeiing.

Contact