KRAHN CHEMIE dystrybutorem alkoholi OXO i kwasów neo ExxonMobil

11.05.2018

KRAHN CHEMIE GmbH włączyła do swojej oferty dystrybucję alkoholi OXO Exxal™, kwasów neo i produktu Vammar D10 firmy ExxonMobil™ w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Czechach i na Słowacji. Współpraca ta stanowi rozszerzenie istniejącego partnerstwa z Pietro Carini, włoską spółką zależną firmy KRAHN.

Alkohole Exxal™ to rozgałęzione alkohole pierwszorzędowe, zawierające łańcuchy węglowodorowe C8 do C13. Exxal™ jest stosowany jako półprodukt do produkcji pochodnych, używanych do wytwarzania licznych produktów przemysłowych, takich jak środki powierzchniowo-czynne, środki pomocnicze do polimerów, smarów i paliw, kleje lub estry do smarów. Wysokiej czystości alkohole Exxal™ mogą być także stosowane jako rozpuszczalniki do lakierów, farb i do wydobycia metali w górnictwie.

Ze względu na rozgałęzione struktury cząsteczkowe kwas neodekanowy i neopentanowy ExxonMobil™ charakteryzują się bardzo dobrą stabilnością cieplną i hydrolityczną i są przykładowo stosowane jako moduły w produkcji pochodnych powłokowych lub jako inhibitory korozji.

Ponadto, KRAHN prowadzi dystrybucję produktu ExxonMobil™ Vammar D10, używanego jako wysokowrzący nośnik lub rozcieńczalnik do odpieniaczy.

„Jesteśmy dumni z rozszerzenia naszej współpracy z ExxonMobil™, jednym z największych na świecie przedsiębiorstw chemicznych z integracją wsteczną. Osobiście znam i szanuję ExxonMobil™ już od wielu lat jako efektywnego partnera, ponieważ KRAHN prowadzi także dystrybucję olejów bazowych i zmiękczaczy ExxonMobil™. Nasza współpraca oparta jest na zaufaniu i konstruktywności" – mówi Björn Maring, kierownik sekcji smarów w KRAHN CHEMIE.

„W zakresie półproduktów chemicznych od wielu lat pomyślnie współpracujemy z Pietro Carini, włoską spółką zależną KRAHN CHEMIE. Współpraca ta wykazała, że KRAHN jest kompetentnym i solidnym partnerem dla swoich klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie współpracy z KRAHN CHEMIE także na inne regiony" – dodaje Oliver Stier, Senior Account Executive Chemical Intermediates w ExxonMobil™.