KRAHN Chemie nabywa eMBe Products & Service

13.05.2019

Spółka KRAHN Chemie GmbH ze skutkiem na dzień 1 maja 2019 r. nabyła spółkę eMBe Products & Service GmbH, jednego z wiodących producentów dodatków modyfikujących dla przemysłu ceramicznego i metali w proszku w Europie.

Założone w 2007 r. przedsiębiorstwo eMBe Products & Service było dotychczas zarządzane przez właściciela. Produkuje ono spoiwa wiążące do obróbki termoplastycznej materiałów proszkowych do spiekania (ceramicznych i metalurgicznych). Ponadto, w firmowym laboratorium w ścisłej współpracy z klientami, opracowywane są szyte na miarę, indywidualne rozwiązania i produkty. Firma oferuje również możliwość produkcji małych partii próbnych. Produkty firmy eMBe są znane na rynku pod nazwami handlowymi Embemould® i Embelube®.

„Akwizycja eMBe jest ściśle związana z naszą strategią ukierunkowanego wspierania klientów na wszystkich etapach procesu produkcji - od surowca aż po produkt końcowy. Od ponad 25 lat firma KRAHN prowadzi działalność w branży ceramiki technicznej i rozwinęła ten rynek szczególnie w segmencie dentystycznym. Teraz idziemy krok dalej i łączymy naszą kompetencję z technicznym know-how eMBe, co umożliwi nam reagowanie na życzenia naszych klientów w jeszcze bardziej zindywidualizowany sposób oraz przekonanie do zalet ceramiki także tych przedsiębiorstw, które jeszcze nie stosują tego materiału. Ceramika jest, bowiem i pozostanie tworzywem z przyszłością, którego wachlarz zastosowań wciąż jeszcze jest niewyczerpany” - mówi Axel Sebbesse, członek zarządu spółki KRAHN Chemie GmbH.