KRAHN Chemie przejmuje greckiego dystrybutora InterActive

20.01.2020

W styczniu 2020 r. spółka KRAHN Chemie GmbH nabyła większościowy udział w spółce InterActive S.A. z siedzibą w Atenach w Grecji.

Dzięki temu strategicznemu przejęciu Grupa KRAHN Chemie poszerza swoje wpływy nie tylko w Europie, ale również na rynku izraelskim.

InterActive S.A., powstała w 1990 r. i specjalizująca się w dystrybucji dodatków do środków smarnych na rynku izraelskim, greckim i cypryjskim, a także instrumentów naukowych dla laboratoriów badawczo-rozwojowych i kontroli jakości w przemyśle naftowym, farmaceutycznym i chemicznym, reprezentuje renomowanych międzynarodowych producentów. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego przejęcia, które da nam dostęp do regionów, w których wcześniej nie prowadziliśmy działalności, a także, w przypadku Izraela, dodatkowo wzmocni wzrost grupy KRAHN poza Europą. InterActive jest dystrybutorem stawiającym na nowoczesne technologie oraz posiadającym szeroką wiedzę rynkową i ten sam sposób myślenia, co KRAHN, dzięki czemu jest idealnym partnerem do poszerzania naszej dotychczasowej działalności o nowe regiony" - powiedział dr Rolf Kuropka, dyrektor zarządzający Grupy KRAHN Chemie i przewodniczący rady nadzorczej InterActive. 
Yannis Protopapas, założyciel, współwłaściciel i dyrektor zarządzający InterActive S.A., wyjaśnia: „nowe powiązanie z grupą KRAHN daje nam silną i solidną podstawę do przyszłego rozwoju biznesu. Jako rodzinna firma, KRAHN Chemie wyraźnie pasuje do InterActive, zwłaszcza ze swoim zobowiązaniem do zapewnienia możliwości długoterminowego rozwoju i wzrostu na dzisiejszych szybko konsolidujących się rynkach. Cieszymy się, że będziemy teraz częścią grupy, która również jest głęboko przekonana, że dogłębna znajomość rynku lokalnego i partnerskie relacje mają zasadnicze znaczenie w tworzeniu wartości dla naszych klientów i dostawców. Ponadto dostęp do szerokiej gamy produktów wysokiej jakości, usług technicznych, a także wewnętrzne wsparcie laboratoryjne przyspieszy nasz przyszły wzrost
 

 

Dr. Rolf Kuropka, dyrektor zarządzający Grupy KRAHN Chemie i przewodniczący rady nadzorczej InterActive (po lewej) i Yannis Protopapas, założyciel, współwłaściciel i dyrektor zarządzający InterActive (po prawej).