Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Laboratoria firmy KRAHN Chemie w Bottrop (Niemcy) i Poznaniu (Polska) oferują Państwu szeroką paletę badań farb, lakierów i innych powłok.

Portfolio naszych usług obejmuje badania w zakresie technik aplikacji, badania analityczne, rozwój produktów i optymalizację receptur, aż po sporządzanie kompletnych systemów kolorymetrycznych wraz z tworzeniem danych kalibracyjnych i regulacją barw.

Nasza doświadczona kadra techniczna chętnie wykona dla Państwa kompleksowe badania lub opracowania laboratoryjne zgodnie z powszechnie przyjętymi na rynku normami i standardami lub według potrzeb indywidualnych przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego.

Kolorymetria

Sporządzanie kompletnych systemów kolorowania

 • Badanie kompatybliności / wzajemnej tolerancji materiałów
  bazowych z pastami pigmentowymi
 • Tworzenie bazy danych – kalibracja materiałów bazowych
 • Opracowywanie i optymalizacja receptur kolorystycznych
 • Color matching: wspomagane komputerowo recepturowanie barw
 • Szkolenia: kolorymetria i szkolenia softwarowe

Rozwój produktów

 • Rozwój i badanie receptur startowych
 • Rekomendowanie oraz badanie surowców celem
  optymalizacji produktów końcowych

Ocena właściwości powłoki

 • Przyczepność (zgodnie z normą DIN 53 151)
 • Połysk (refleksometr z kątem pomiaru 20°, 60° i 85°)
 • Pomiar grubości warstw (grubość warstwy mokrej
  i suchej)
 • Badanie tłoczności metodą Erichsena (DIN 53 156)
 • Odporność na ścieranie na mokro i możliwość czyszczenia
 • Współczynnik przepuszczalności wody (wartość W24)
 • Określenie równowagowego współczynnika dyfuzji pary wodnej
  (współczynnik Sd, metoda szalkowa)
 • Pomiar twardości powłoki (typu D wg Shore’a, badanie
  twardości miernikiem wahadłowym metodą Königa)
 • Oznaczanie odporności na zadrapania i zarysowania
  (Dur-O-Test)
 • Badanie odporności na działanie chemikaliów
  (zanurzanie, z użyciem materiału nasiąkliwego)

Badania na lakierze mokrym

 • Pomiar ściekalności
 • Ocena rozlewności
 • Ocena właściwości powierzchniowych
 • Oznaczanie czasu schnięcia
 • Ocena skłonności do pienienia
 • Zapis profilu reologicznego (niskie, wysokie siły tnące)

Analityka / Kontrola jakości

 • Oznaczanie gęstości (piknometr)
 • Pomiar wartości pH
 • Wyznaczanie przewodności elektrycznej (w stanie płynnym)
 • Pomiar lepkości
 • Lepkość rotacyjna
 • Czas wypływu (kubek Forda, DIN)
 • Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej
 • Oznaczanie stopnia roztarcia (grindometr)
 • Ocena zdolności krycia (współczynnik kontrastu)
 • Badanie stabilności przy składowaniu oraz właściwości
  sedymentacyjnych
 • Oznaczanie zawartości składników nielotnych
 • Oznaczanie udziału produktu nadsitowego
 • Oznaczanie liczby olejowej
 • Oznaczanie właściwości kolorymetrycznych (np. chrominancja,
  intensywność barwy, stopień białości) do celów kontroli
  jakościowej powłok i surowców

Test ksenonowy

 • Badanie odporności na promieniowanie łukowej lampy
  ksenonowej