Ciecze grzewcze

Therminol® 72

Eastman Chemical

Therminol 72 został zaprojektowany do pracy w warunkach wysokotemperaturowych w fazie ciekłej. Maksymalna zalecana temperatura pracy wynosi 380°C (720°F).

Zakres temperatury
-14°C do +380°C

Cechy:
Stabilność termiczna – Therminol 72 idealnie sprawdza się w procesach odzyskiwania ciepła.
Korzyści ekonomiczne – zastosowanie Therminolu 72 przekłada się w znacznym stopniu na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ze względu na ograniczenie stosowania ochrony przeciw zamarzaniu oraz zmniejszenie zużycia energii.
Odporność na zanieczyszczenia – Therminol 72 został opracowany w celu zminimalizowania procesu wydzielania się frakcji wysokowrzących i niskowrzących. Właściwe użytkowanie danego systemu w określonych warunkach zapewnia niezawodną i bezproblemową pracę instalacji.

Contact