Ciecze grzewcze

Therminol® VP-1

Eastman Chemical

Doskonałymi właściwościami przenoszenia ciepła charakteryzuje się Therminol VP-1, który łączy wyjątkową stabilność termiczną i niską lepkość, zapewniając wydajną pracę systemu w zakresie temperatury od +12°C (54°F) do +400°C (750°F). Therminol VP-1 posiada najwyższą stabilność termiczną ze wszystkich cieczy przenoszących ciepło.

Zakres temperatury
+12°C do +400°C

Cechy:
Niska lepkość – Therminol VP-1 charakteryzuje się niską lepkością w temperaturze do 12°C. Ze względu na proces krystalizacji, który zachodzi w temperaturze 12°C Therminol VP-1 może wymagać monitorowania w obszarze charakteryzującym się chłodnym klimatem.
Faza gazowa – Therminol VP-1 jest eutektyczną mieszaniną tlenku difenylu oraz binefylu. Może być stosowany jako ciecz grzewcza w fazie ciekłej oraz w procesach wrzenia i kondensacji. Miesza się z innymi cieczami na bazie tlenku difenylu i bifenylu.
Kontrola temperatury – dzięki zdolności do pracy w fazie gazowej, Therminol VP-1 doskonale nadaje się do pracy w układach wymagających precyzyjnej kontroli temperatury.

Contact