Ciecze grzewcze

Therminol® VP-3

Eastman Chemical

Ciecz grzewcza Therminol VP-3 jest nośnikiem ciepła, który został opracowany w celu przenoszenia energii w fazie gazowej w niższych temperaturach niż w przypadku tradycyjnych płynów na bazie difenyl/bifenyl, np. Therminol VP-1.

Zakres temperatury
+2°C do +330°C

Cechy:
Łatwa obsługa – Therminol VP-3 posiada normalną temperaturę wrzenia 243°C (469°F), niższą o 14°C (26°F) w porównaniu do temperatury wrzenia Therminolu VP-1. Laboratoryjne badania stabilności termicznej sugerują, że maksymalna temperatura pracy w fazie ciekłej lub gazowej wynosi 330°C (625°F). Wartość temperatury, przy której dochodzi do procesu krystalizacji, tj. 2°C (36°F) sprawia, że Therminol VP-3 jest łatwy w obsłudze, a także stwarza możliwości wyeliminowania procesu monitorowania.
Umiarkowany zapach – Therminol VP-3 charakteryzuje się łagodnym zapachem w porównaniu do innych cieczy grzewczych w fazie gazowej. Jest to mieszanina fenylocykloheksanu oraz bicykloheksylu. Nie zawiera bifenylu.
Klasyfikacja palności w klasie III b – przy temperaturze zapłonu 104°C (219°F) Therminol VP-3 jest klasyfikowany jako łatwopalna ciecz klasy IIIb zgodnie z definicją NFPA (Narodowe Stowarzyszenie Zapobiegania Pożarom, USA).

Contact