Ciecze grzewcze / Przetwórstwo tworzyw sztucznych / Produkcja włókien syntetycznych