Kleje i Materiały Uszczelniające

Synegis®

Synegis

Plastyfikatory dibenzoesowe Synegis® są w 100% wolne od ftalanów, o dużej zdolności solwatacji i szybko topiące się. Mogą slużycijako zamienniki takich plastyfikatorów jak ftalan dibutylu (DBP), ftalan diizobutylu (DIBP), ftalan diizoheptylu (DIHP) i ftalan benzylu butylu (BBP). Glówne zastosowania to szczeliwa i kleje PUR, emulsje PVA, systemy na bazie polimerów MS i zakończone silanem, a także szczeliwa polisulfidowe, dziki dobremu dopasowaniu do szerokiego spektrum polimerów. Produkty te mogą bycirównież stosowane jako plastyfikatory pomocnicze w zastosowaniach posadzkowych oraz jako koagulatory o niskiej lotności w powlokach.

Contact