Kleje i Materiały Uszczelniające

ANTI-TERRA® U

BYK-Chemie

Deflokulujące dodatki zwilżające i dyspergujące do układów rozpuszczalnikowych, bezrozpuszczalnikowych poprawiające zwilżanie, skracające czas ucierania. Stabilizując dyspersje pigmentów, jednocześnie podnosi połysk, zabezpiecza przed wypływaniem, a także ogranicza osadzanie i spływanie.

Układy rozpuszczalnikowe: Anti-Terra®-U

Układy high-solids: Anti-Terra®-U 80

Układy bezrozpuszczalnikowe: Anti-Terra®-U 100

Contact