Kleje i Materiały Uszczelniające

ANTI-TERRA® U

BYK-Chemie

Deflokulujące dodatki poprawiające zwilżanie i stabilizację pigmentów i  dyspersji pigmentów w systemach bezrozpuszczalnikowych i rozpuszczalnikowych. Wskutek deflokulacji pigmentów poprawia się połysk i rozpływanie oraz zostaje uniemożliwione wypływanie.

Układy rozpuszczalnikowe: Anti-Terra®-U

Układy high-solids: Anti-Terra®-U 80

Układy bezrozpuszczalnikowe: Anti-Terra®-U 100

Contact