Kleje i Materiały Uszczelniające

ANTI-TERRA®

BYK-Chemie

Dodatki zwliżająco-dyspergujące poprawiające stabilizację pigmentów w systemach bezrozpuszczalnikowych, rozpuszczalnikowych i wodnych.

Contact