Kleje i Materiały Uszczelniające

ECA 100 NC

Dixie Chemical Company

Mieszanina z HHPA/MHHPA/MTHPA, epoksyutwardzacz do wytwarzania wysokousieciowanych tworzyw utwardzalnych o doskonałych właściwościach fizycznych (odporność na promieniowanie UV i ługoodporność) i elektrycznych.

Contact