Kleje i Materiały Uszczelniające

GARAMITE®

BYK-Chemie

Łatwo dyspergujące dodatki poprawiające reologię, do rozpuszczalnikowych nienasyconych żywic poliestrowych, epoksydowych i estrów winylu.

Contact