Kleje i Materiały Uszczelniające

Jayflex™ DINP

ExxonMobil Chemical

JayflexTM obejmują szeroki wybór plastyfikatorów ftalowych i benzoesanowych bazujących na alkoholach C9 - C13. Plastyfikatory JayflexTM stosowane są w przetwórstwie PCW, w kauczuku, w klejach i środkach uszczelniających, jako medium dyspergujące, jako nośnik substancji czynnych i dodatków modyfikujących, jako rozpuszczalniki do układów czyszczących, jako oleje bazowe/estry do układów smarnych i jako środek flegmatyzujący.

JayflexTM DINP - ftalan diizononylu
JayflexTM DIDP - ftalan diizodecylu

Wielkocząsteczkowe plastyfikatory standardowe na bazie ftalanów do systemów klejowych i środków uszczelniających. JayflexTM DINP i DIDP dzięki rozgałęzieniom łańcuchów alkoholowych mają dużą odporność na migrację i niską lotność. JayflexTM jest stosowany do materiałów uszczelniających PUR, klejów na bazie akrylu, na bazie polimerów zmodyfikowanych silanami i do układów terminowanych przez silany.

JayflexTM DIUP - ftalan diizoundecylu

Wielkocząsteczkowy plastyfikator specjalny na bazie ftalanów do klejów i środków uszczelniających. Z powodu szczególnie niskiego foggingu i migracji nadaje się bardzo dobrze do zastosowań we wnętrzach samochodowych. JayflexTM jest stosowany do materiałów uszczelniających PUR, klejów na bazie akrylu, na bazie polimerów zmodyfikowanych silanami i do układów terminowanych przez silany.

JayflexTM DTDP - ftalan diizotridecylu

Wielkocząsteczkowy plastyfikator specjalny na bazie ftalanów do klejów i środków uszczelniających. Z powodu wysokiego ciężaru cząsteczkowego i szczególnie niskiej lotności zalecany do zastosowań wysokotemperaturowych i wysokonapięciowych. JayflexTM jest stosowany do materiałów uszczelniających PUR, klejów na bazie akrylu, na bazie polimerów zmodyfikowanych silanami i do układów terminowanych przez silany.

Contact