Kleje i Materiały Uszczelniające

TIXOGEL®

BYK-Chemie

Organofilowa pochodna bentonitu jako tiksotropowy środek zagęszczający i środek zapobiegający sedymentacji w systemach powłok rozpuszczalnikowych. Produkt dostępny również w wersji aktywowanej samoczynnie i łatwo dyspergowalnej.

Contact