Środki Smarne

Jayflex™

ExxonMobil Chemical

Plastyfikatory JayflexTM zawierają szerokie spektrum plastyfikatorów ftalanowych i benzoesanowych, na bazie alkoholi C9-C13. Plastyfikatory JayflexTM stosowane są w obróbce PCV i kauczuku, w klejach i szczeliwach, jako dyspergatory, jako nośniki substancji czynnych i domieszek, jako rozpuszczalniki w systemach czyszczących, jako oleje utlenione/estry do smarów i stabilizatorów substancji niebezpiecznych.

Oleje utlenione Grupy V
Estry syntetyczne wykazują korzystne właściwości w temperaturze lepkości, niską temperaturę płynności oraz bardzo dużą odporność na starzenie.
Ester o niskiej lepkości

JayflexTM DINP do systemów smarnych (np. smary chłodnicze). Ester o średniej lepkości

JayflexTM DIUP do systemów smarnych (np. smary chłodnicze). Ester o dużej lepkości

JayflexTM DTDP do systemów smarnych (np. smary chłodnicze).

Contact