Środki Smarne

Natriumstearat

Baerlocher

Środek do ciągnienia na sucho (temperatura topnienia 210 - 120°C), rozpyłowy proszek na bazie mydła.
Dostępne są następujące typy:
Stearynian sodu, rozpylany

Contact