Tworzywa Sztuczne

DISPERBYK®

BYK-Chemie

Dodatki do optymalnego zwilżania i dyspergowania pigmentów, osiągania wysokiej intensywności kolorów i zapobieganiu powstawania aglomeratów w koncentratach barwiących do PE, PP i PET

ProduktDISPERBYK®-192 
TiO2X1
Pigmenty
nieorganiczne

X3
Pigmenty
organiczne
X3
SadzaX3

X1 nadaje się warunkowo       X2 nadaje się warunkowo w PET       X3 nadaje się tylko w PET 

Contact