Tworzywa Sztuczne

HEUCOSIN®

Heubach

W tym przypadku chodzi o polączone ze sobą w specjalnym procesie mieszaniny pigmentów organicznych i nieorganicznych, zaprojektowane glównie z myślą o zastosowaniu w produkcji farb i lakierów. Posiadają one doskonale wlaściwości pod wzgldem odporności na dzialanie światla i czynników a™osferycznych, rozpuszczalników i chemikaliów oraz na migracjci. Paleta kolorów bazuje na najczściej stosowanych odcieniach RAL, istnieje też możliwościprzygotowania na zamówienie innych barw spoza standardowej palety RAL. 

Contact