Tworzywa Sztuczne

Jayflex™ DTDP

ExxonMobil Chemical

JayflexTM obejmują duży wybór plastyfikatorów ftalanowych i benzoesanowych bazujących na alkoholach C9 - C13. Zmiękczacze JayflexTM stosowane są w przetwórstwie PCW, w kauczuku, w klejach i środkach uszczelniających, jako medium dyspergujące, jako nośnik substancji czynnych i dodatków modyfikujących, jako rozpuszczalniki do układów czyszczących, jako oleje bazowe/estry do układów substancji smarnych i jako środek flegmatyzujący.

JayflexTM DINP - ftalan diizononylu
JayflexTM DIDP - ftalan diizodecylu

Wielkocząsteczkowe plastyfikatory standardowe na bazie ftalanów do przetwórstwa PCW. JayflexTM DINP i DIDP wskutek rozgałęzień łańcuchów alkoholowych mają dużą odporność na migrację i małą lotność.

JayflexTM DIUP - ftalan diizoundecylu

Wielkocząsteczkowy plastyfikator specjalny na bazie ftalanów do przetwórstwa PCW. Z powodu szczególnie dobrych wartości foggingu i migracji nadaje się bardzo dobrze do zastosowań we wnętrzach samochodowych.

JayflexTM DTDP - ftalan diizotridecylu

Wielkocząsteczkowy plastyfikator specjalny na bazie ftalanów do przetwórstwa PCW. Z powodu wysokiego ciężaru cząsteczkowego i szczególnie niskiej lotności JayflexTM DTDP jest zalecany do zastosowań wysokotemperaturowych (np. kable wysokonapięciowe, kable we wnętrzu silników).

Contact