Tworzywa Sztuczne

Unifoam AZ

Hebron S.A.

Azodicarbonamid, proszek
egzotermiczny, chemiczny środek spieniający

Unifoam AZ to wysokowartościowy czysty azodicarbonamid firmy Otsuka Chemical, który już przed ok. 50 laty został wprowadzony na rynek europejski i odtąd cieszy się jak najlepszą opinią.

Unifoam AZ Standard
Czysty ADC w postaci proszku jako egzotermiczny, chemiczny środek porotwórczy do drobnoporowych, równomiernych i zamkniętokomórkowych pianek PCW i poliolefinowych o szerokim spektrum zastosowań, jak np. sztuczna skóra, tapety, wykładziny podłogowe, artykuły sportowe, piany izolacyjne, wyposażenie wnętrz samochodów itd.

Unifoam AZ do różnych zastosowań i rodzajów przetwarzania  jest dostępny w rożnych wielkościach ziarna od 3,5 do ponad 20 µm.

Unifoam AZ Ultra
Czysty ADC w postaci flegmatyzowanego proszku, umożliwia dobrą dyspergację, niepylącą, dokładną obróbkę, do drobnoporowych i równomiernych pian PCW i poliolefinowych o szerokim spektrum zastosowań, jak np. sztuczna skóra, tapety, wykładziny podłogowe, artykuły sportowe, piany izolacyjne, wyposażenie wnętrz samochodów itd.

Unifoam AZ do różnych zastosowań i rodzajów przetwarzania jest dostępny w rożnych wielkościach ziarna od 3,5 do ponad 20 µm.
Unifoam AZ modyfikowany   

Modyfikowany azodicarbonamid, proszek
Modyfikowane typy ADC do niskich temperatur rozkładu do 140 °C, krótkich czasów obróbki, do zahamowania reakcji przy chemicznie nacechowanych winylowych powłokach kryjących, do polepszania stopnia białości itd. Możliwe dostosowanie do wymagań klienów

Contact