Przekonaj się sam o naszej kompleksowej obsłudze.

Fachowe doradztwo techniczne

KRAHN Chemie jako łącznik pomiędzy producentami surowców a przetwórcami odgrywa podwójną rolę, którą wypełniamy z poczuciem pełnej odpowiedzialności.

Nasi przedstawiciele handlowi mają rozległą wiedzę na temat produktów, które sprzedajemy. Ale to nie wszystko. Jakie wymagania mają nasi klienci? Jakie są ich cele? Jak możemy optymalnie wspierać naszych klientów w osiąganiu tych celów? Odpowiedzi na te pytania są kluczowe, bowiem dzięki nim techniczny dział sprzedaży naszej firmy jest w stanie oferować naszym klientom odpowiednie produkty dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

KRAHN Chemie dostarcza rozwiązania. 

Współpracujemy z wiodącymi na świecie i innowacyjnymi producentami surowców, których wspieramy przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów. Jakie zalety mają nowe produkty? Dla jakich zastosowań są istotne? Dla jakich receptur oferują wartość dodaną? Na podstawie tej wiedzy nasz personel sprzedaży przedstawia przetwórcom nowe produkty, wspierając ich w doborze artykułów do przygotowania indywidualnych rozwiazań. 

KRAHN Chemie dostarcza innowacyjne produkty.

Logistyka i obsługa klienta

Terminowe dostawy produktów o uznanej jakości oraz odpowiedniej ilości mają kluczowe znaczenie w procesie produkcji u naszych klientów. Dlatego też stanowią one podstawowy element naszych usług. Optymalne procesy zarządzania i sprawnie funkcjonujący partnerzy logistyczni gwarantują odpowiedzialność, elastyczność i szybkie, przewidujące działanie KRAHN CHEMIE.

 • Nieskomplikowana, sprawna realizacja zleceń
 • Krótki czas dostawy dzięki lokalnemu magazynowaniu
 • Wysyłka próbek
 • Globalne zakupy
 • Niestandardowe produkty
 • Konfekcja oraz przepakowywanie
 • Zarządzanie towarami niebezpiecznymi
 • Zgodność z lokalnymi urzędami i ich wymaganiami

 

Usługi laboratoryjne

Dostarczamy nie tylko wypróbowaną jakość, lecz również bardzo wyjątkowe usługi. W naszym własnym laboratorium opracowujemy bowiem dla każdej receptury, na życzenie, możliwość optymalizacji - dostosowaną do odpowiedniego obszaru zastosowania. 

 • Optymalizacje receptur
 • Kontrola jakości surowców
 • Opracowanie systemów barwiących
 • Doradztwo i wdrażanie oprogramowania do barwienia

Jakość i środowisko

Żyjemy jakością. Nasz zintegrowany system zarządzania daje naszym klientom pewność, że nasze procesy są zawsze aktualne, i że działania przewidziane prawem są zawsze przestrzegane.

Okazujemy szacunek dla środowiska. Wspólnie z naszymi partnerami dążymy do zapewnienia ochrony środowiska i zdrowia oraz bezpieczeństwa.

REACH

W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska spółka KRAHN Chemie jest aktywnie zaangażowana w rozwój i wdrażanie europejskiego rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Będąc w ścisłym kontakcie z producentami możemy mieć pewność, że wszyscy gracze są świadomi swoich obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH i wdrażają niezbędne działania. KRAHN Chemie zapewnia dzięki spójnej dokumentacji wszystkich procesów zgodność wszystkich produktów z rozporządzeniem REACH.

O REACH:

 • REACH to skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (w języku polskim: rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)
 • Europejskie rozporządzenie REACH weszło w życie w 2007 roku i będzie w pełni zrealizowane w 2018 roku.
 • Celem REACH jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, które mogą być wywołane przez substancje chemiczne, i jednocześnie zwiększenie konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE.