Ciecze grzewcze

Therminol® 75

Eastman Chemical

Ciecz grzewcza Therminol 75 został zaprojektowany do pracy w warunkach wysokotemperaturowych w fazie ciekłej.

Zakres temperatury
+80°C do +385°C

Cechy:
Stabilność termiczna – Therminol 75 jest zalecany do pracy w warunkach wysokotemperaturowych, w których wykazuje niezwykłą stabilność oraz pozwala na osiąganie wysokich wartości współczynnika ciepła.
Niskie ciśnienie – Therminol 75 prezentuje doskonałe właściwości przenoszenia ciepła w układach fazy ciekłej w warunkach niskociśnieniowych.
Budowa systemu – z powodu wysokich wartości temperatury topnienia Therminolu 75 w zakresie 40°C - 70°C (104°F - 158°F), wymagana jest właściwa konstrukcja systemu.

Contact