Ciecze grzewcze / Przetwórstwo tworzyw sztucznych / Wytwarzanie specjalistycznych, wrażliwych na wysoką temperaturę polimerów