Kleje i Materiały Uszczelniające

DISPERBYK®

BYK-Chemie

do systemów wodnych:
Dodatki modyfikujące do redukcji lepkości i stabilizacji przez deflokulację 

Redukcja lepkości
DISPERBYK®-180

Stabilizacja przez deflokulację pigmentów organicznych i sadzy
DISPERBYK®-190, DISPERBYK®-191, DISPERBYK®-192, DISPERBYK®-194

Contact