Kleje i Materiały Uszczelniające

LAPONITE®

BYK-Chemie

Całkowicie syntetyczne dodatki reologiczne do systemów wodnych o właściwościach tiksotropowych. Charakteryzują się doskonałą przejrzystością, połyskiem i gładkością w lakierach. Dostępne w postaci łatwo dyspergującego proszku lub gotowego do użycia produktu rozcieńczonego w wodzie.

Contact