Kleje i Materiały Uszczelniające

Zencellose

Zen Global Solutions

Wysokowydajne etery celulozy (HEC, MHPC) do farb oraz różnych zastosowań budowlanych (zaprawy, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, kleje i zaprawy do płytek, samopoziomujące podkłady podłogowe) dodawane w celu poprawy urabialności, siły przyczepności oraz retencji wody. Zencellose umożliwiają również uzyskanie odpowiednich właściwości produktów na bazie gipsu, cementu oraz wapna.

Contact