Kleje i Materiały Uszczelniające

Chemacure

UV Chem-Keys

Dodatki inicjujące reakcję polimeryzacji w systemach utwardzanych światłem. Dostępne są 2 klasy fotoinicjatorów: fotoinicjatory na bazie wolnych rodników oraz fotoinicjatory kationowe.                                                           
α-hydroksyketon: Chemacure PI-184, Chemacure PI-1173, Chemacure PI-369, Chemacure PI-907, Chemacure PI-500                                              
MAPO: Chemacure PI-TPO, Chemacure PI-TPO-L                      
Tioksanton: Chemacure PI-DETX, Chemacure PI-ITX
Metalocen: Keycure VIS-813                                                     
Fotoinicjatory kationowe: Chemacure CAT-6974, Chemacure CAT-8050     
Inne klasy: Chemacure PI-MBF, Chemacure PI-EDB, Chemacure PI-BDK

Contact